Podczas spłacania pożyczki ratalnej uśmiechnęło się do Nas szczęście? Nagły przypływ gotówki nasuwa myśl o szybszej spłacie zadłużenia. Czy jest to jednak opłacalne i generuje obniżenie kosztów pożyczki?

Czy wcześniejsza spłata pożyczki się opłaca?

Otóż tak, wcześniejsza spłata zadłużenia ratalnego jest jak najbardziej opłacalna.  Należy jednak sprawdzić czy parabank, w którym zaciągamy pożyczkę przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. 

Art. 48 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim mówią  „ Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. 

Korzyści związane z wcześniejszą spłatą

Trzeba również sprawdzić jakie korzyści niesie za sobą wcześniejsza spłata i czy warunki narzucone przez instytucje poza bankowe nas satysfakcjonują. W parabankach wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej online oznacza, że poniesiemy mniejsze koszty. Większość  parabanków obniża koszty pożyczki, jeśli klient wyraża chęć wcześniejszej spłaty zobowiązania. Przedterminowa spłata kredytu pozwala w  znaczący sposób odciążyć domowy budżet oraz obniżyć ogólne koszty naliczane  przez instytucje poza bankowe. Pożyczkodawca od kosztów naliczonych podczas podpisania zobowiązania odliczy odsetki rat, które zostaną wcześniej spłacone. Okres rozliczenia z klientem w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki wynosi zazwyczaj 14 dni od chwili spłacenia zobowiązania. Zwrot wyżej wymienionych kosztów nie zawsze przebiega według takiego samego schematu. Warto wcześniej skontaktować się z konsultantem, którego poinformujemy o chęci wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej. Na podstawie rozmowy telefonicznej konsultant przeliczy wysokość opłat jakie będziemy musieli uiścić stosownie za wykorzystane dni pożyczki. Jeśli koszty pożyczki zostały poniesione wcześniej, nadpłata zostanie nam zwrócona, jeśli nie  firma, u której zaciągnęliśmy zobowiązanie obniży na kwotę do spłaty. Zgodnie z Art. 50 Ustawy o kredycie konsumenckim  „Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok”. Jako przykład weźmy pożyczkę ratalną na 5 tys. zł spłacany w 24 równych ratach, oprocentowany na 10proc. Gdyby kredytobiorca regulował kredyt przez cały ten czas, zapłaciłby łącznie 538 zł odsetek. Ale gdyby go spłacił 15 miesięcy przed terminem, oszczędziłby około 201.60 zł. Dodatkowym plusem wcześniejszej spłaty pożyczki jest zwiększenie swojej zdolności kredytowej w przypadku chęci zaciągnięcia większego kredytu .

 

Reasumującjeśli jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie, oddajmy ją jak najszybciej. Pożyczkodawca obliczy realne koszty pożyczki dopiero w momencie zaksięgowania należności na swoim koncie. Każdy dzień zwłoki to uciekające pieniądze. Wcześniejsza spłata pożyczki to same plusy. Pożyczkodawca chce zazwyczaj jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze a Ty możesz również tym zyskać.  

 

Kategorie: Chwilówki Online