Lichwa to w rozumieniu ogólnym udzielanie nieetycznych pożyczek. Głównymi cechami takiej umowy są zawyżone odsetki lub inne opłaty, poprzez co następuje nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. Lichwa jest powszechnie uznana za instytucję nieetyczną, której podstawą jest czerpanie korzyści ze słabości finansowych dłużnika.

Ustawa antylichwiarska z 2016r.

Aby przeciwstawić się praktykom lichwiarskim w Polsce, ustawodawca został zmuszony do wprowadzenia specjalnych uregulowań prawnych w celu ochrony pewnych kwestii dotyczących rynku pożyczek. W 2016 roku została wprowadzona w życie nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim. Właśnie ten akt normatywny często nazywany jest mianem ustawy „antylichwiarskiej”, która to polegać ma na między innymi regulacji kwestii dotyczących kosztów pożyczania oraz dodatkowych opłat.

W związku z nowymi uregulowaniami pozaodsetkowe koszty udzielenia pożyczki nie mogą teraz przekroczyć 25% pożyczanej kwoty,a także dodatkowo 30% tej kwoty w ujęciu rocznym. Do pozaodsetkowych kosztów pożyczki wliczamy wszystkie opłaty poza oprocentowaniem, którymi mogą być – prowizja czy opłata przygotowawcza.

Nowe prawo wpływa znacząco zwłaszcza na podmioty świadczące tzw. chwilówki (pożyczki do 30-60 dni). Uregulowania te powodują, że duża liczba pożyczkodawców od wejścia w życie nowych przepisów musiała zmniejszyć całkowity koszt pożyczki. Dodatkowo firmy te zobowiązane są do regulacji dotyczących przedłużania terminu spłaty. Przedłużanie pożyczek, które obowiązywało przed 2016 rokiem w zbiegu z aktualnymi przepisami mogłyby doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu kosztów.

Aktualny maksymalny koszt pożyczki

Aby przedstawić obecnie funkcjonujące przepisy najlepiej odnieść się do jakiegoś przykładu wziętego wprost z życia. Weźmy zatem przykładową pożyczkę o wartości 1000 zł na 30 dni. Koszty nie mogą tu przekroczyć 275 zł (nie licząc dodatkowych 4 zł miesięcznie z tytułu odsetek).

Same oprocentowanie w praktyce nie zmieniło się. Kiedy naliczane mamy odsetki, to ich wartość jest nadal maksymalnie czterokrotnością stopy lombardowej NBP. Stopa ta maksymalnie wynosi 10%. Odsetki karne oraz koszty za tzw. monity są dziś także limitowane. Nie mogą one przekroczyć za opóźnienie 15%.

Co z przedłużaniem terminu spłaty?

W związku z „ustawą antylichwiarską” pożyczkodawcy musieli dostosować swoje usługi do nowych realiów. Firmy świadczące chwilówki obecnie odchodzą od tzw. przedłużania terminu spłaty. Opcja przedłużania istnieje, jednak nie ma już możliwości wybierania tej formy w nieskończoność. Zastępowana jest ona obecnie refinansowaniem pożyczki.

W praktyce refinansowanie jest przekazaniem pożyczki innej firmie, która zazwyczaj należy do jednej grupy kapitałowej. Z formalnego punktu widzenia to nowa firma spłaci naszą pożyczką starej, jednak powstaną w związku z tym nowe zobowiązania. Dzięki temu klient może zyskać dodatkowe tygodnie na zebranie całości kwoty.

Pewna grupa pożyczkodawców całkowicie wyeliminowała dziś możliwość przedłużenia. Stosują one refinansowanie w połączeniu z limitowanym okresem odsetkowym, który ma jednak swoje granice.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Kategorie: Chwilówki Online